คุณอยู่ที่นี่

จุดชมพระอาทิตย์ตกริมโขงที่สวยมาก วัดพระบาท(ใต้) หลวงพระบาง

วัดพระบาท มีความโดดเด่นที่อยากจะแนะนำอยู่สองประเด่นคือ เรื่องแรก เป็นวัดที่มีศิลปะ และสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมเวียดนาม ซึ่งไม่ค่อยเห็นในหลวงพระบาง และ มีจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง เพราะตัววัดตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง เมื่อแสงดวงอาทิตย์จะลับขอบฟ้า จะมีเงาสะท้อนน้ำโขงที่สวยมาก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนหนึ่งมารอชมพระอาทิตย์ตกที่นี้

ตัววัดในอดีตตั้งอยู่ในเขตเมืองชั้นในด้านทิศใต้คู่กับวัดพระบาทเหนือ จากหลักฐานร่องรอยที่พบเห็นเชื่อว่าสร้างในรัชสมัยพระเจ้าสามแสนไท เนื่องจากการบูรณะวัดในปีพ.ศ. 2503 สภาพวัดได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเกือบทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นศิลปะจีน-เวียดนามซึ่งในสมัยนั้นมีเจ้าอาวาสเป็นชาวเวียดนาม ที่เกิดและอาศัยอยู่ในหลวงพระบาง (เวียด-เกียว) และชาวบ้านที่ถวายปัจจัยร่วมบูรณะส่วนใหญ่มีเชื้อชาติเดียวกัน จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดเวียด” (มากจากคำว่าเวียดนามนั่นเอง) 

ความน่าสนใจของวัดนี้อยู่ที่พระพุทธรูป และสถาปัตยกรรมภายในจะเป็นสไตล์แบบจีนผสมเวียดนาม มีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง จากบริเวณนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำโขง และเมืองฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน นับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของหลวงพระบาง

วัดพระบาท(ใต้) ที่วงเล็บว่าใต้ เพราะว่าอยู่ทางทิศใต้ของหลวงพระบางนะครับ เพื่อกันความสับสนกับวัดอื่นที่ชื่อคล้ายกัน 


ทางเข้าวัดก็มีประตูที่แปลกตากว่าวัดอื่นๆในหลวงพระบาง
พามาชมสถาปัตยกรรมสไตล์จีน-เวียดนามกันบ้าง


มีคนมารอชมพระอาทิตย์ตก


ดวงอาทิตย์ใกล้ตกแล้ว


หลังวัดมีทางเดินลงไปริมแม่น้ำโขง


นั่งรอชมพระอาทิตย์ตกริมแม่น้ำโขงที่วัดพระบาท หรือวัดเวียด


ภาพพระอาทิตย์ตกริมโขงที่วัดพระบาท หลวงพระบาง


ยามเย็นริมโขง ณ วัดพระบาท


เมื่อดวงอาทิตย์ลาลับที่หลวงพระบาง


เวลาเปิด-ปิด: 06.00 -17.30 น.
ค่าธรรมเนียมเข้าชม: 10,000 กีบ/คน
วันที่ผมไปเที่ยว ทางวัดบอกว่า คนไทยให้เข้าฟรีครับ (ไม่รู้ว่าปัจจุบันจะยังคงให้เข้าฟรีมั๊ยนะ) เหตุผลนะหรือครับ …ลืมถามไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมได้เข้าฟรี แต่ต่างชาติเสียเงิน
 

ที่ตั้ง: อยู่ริมแม่น้ำโขงด้านทิศใต้ของตัวเมืองหลวงพระบาง ห่างจากวัดธาตุหลวงประมาณ 200 เมตร (ทางไปน้ำตกตาดกวางซี)
แผนที่ จุด A แสดงที่ตั้งของวัดพระบาท หลวงพระบาง
Javascript is required to view this map.