คุณอยู่ที่นี่

วัดวิชุนราช หรือ วัดหมากโม

วัดวิชุนราช มีอีกชื่อหนึ่งว่า "วัดหมากโม" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองหลวงพระบาง บนถนน วิชุนราช สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช  ในบรรดาวัดทั้งหมดของเมืองหลวงพระบาง เป็นต้องยกให ้วัดวิชุน ในความแปลกที่พระธาตุเจดีย์ รูปโค้งมนเหมือนผลแตงโม และ เจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เอง ที่กระทรวงแถลงข่าว และวัฒนธรรมของลาว ยกให้มีความสำคัญ ความโดดเด่น ของวัดวิชุน แม้เพียงนั่งรถผ่านไปถนนวิชุนราชก็ จะแลเห็นเจดีย์รูปแตงโมผ่าครึ่งนี้สะดุดตามาก

วัดวิชุนราชนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน "พระบาง" ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราช โปรดฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2057 (ผมไปเจอภาพเก่าของวัดที่ระบุปีการสร้างวัดไว้ที่ พ.ศ. 2055 ไม่เหมือนในประวัติที่ทราบมา)

หลังจากสร้างวัดแล้ว 11 ปี ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่า "พระธาตุหมากโม" เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟ ของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย บริเวณมุมฐานชั้นกลาง และชั้นบนมีเจดีย์ทิศทรงบัวตูมทั่งสี่มุม 
ป้ายหน้าวัดวัดวิชุนราช เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ว่า vat visounnarath 


ภาพวัดวิชุนราช ในสมัยอดีต จากภาพจะเห็นว่า จะระบุปีการสร้างไว้ที่ พ.ศ.2055 หรือ ค.ศ.1512 


ช่อฟ้าที่วัดวิชุนราช


พระธาตุหมากโม เคยผ่านการบูรณะปฎิสังขรมาแล้วสองครั้ง ในปีพ.ศ.2402 รัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ อีก 19 ปีต่อมา ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์มีการปฎิสังขรอีกครั้ง ซึ่งการบูรณะครั้งนี้พบโบราณวัตถุมากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วซึ่งคล้ายกับพระแก้วมรกต โบราณวัตถุเหล่านี้ได้นำถวายเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบางในปัจจุบัน 


พระธาตุหมากโม โดดเด่นมากๆ
 
พระอุโบสถ หรือที่ชาวลาวเรียกว่าสิม เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบาง ตัวอุโบสถมีรูปทรงอาคารไทลื้อสิบสองปันนา ซึ่งมีจุดเด่นคือส่วนคอชั้นสองจะยกระดับสูงขึ้นไป ส่วนบนหลังคาประดับด้วยโหง่(หรือช่อฟ้าแบบไทย) ตรงกลางหลังคามีช่อฟ้า เป็นรูปปราสาทยอดฉัตรเล็กๆ ลดหลั่นหลายชั้น หน้าต่างพระอุโบสถประดับด้วยลูกมะหวด บานประตูด้านหน้าทั้งสามช่องแกะสลักลงรักปิดทอง มีรูปพระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม และพระอินทร์ ศิลปะแบบเชียงขวาง


พระอุโบสถของวัดวิชุนราช

พระประธานหรือพระองค์หลวง เป็นพระประธานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง ด้านหลังขององค์พระประธาน มีโบราณวัตถุที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร้างต่างๆ ในหลวงพระบาง เช่น พระพุทธรูปสำริด ไม้จำหลัดลวดลายต่างๆ พระพุทธรูปไม้แกะสลักลงรัก ปิดทองเท่าคนจริงจำนวนมาก


พระประธานในวัดวิชุนราช เป็นพระประธานที่องค์ใหญ่ที่สุดในหลวงพระบาง

ค่าเข้าชม 20,000 กีบ (ประมาณ 80 บาท)
เปิดเวลา 07.00 –17.30 น.


ทางเข้าวัดมีเณรมาขายภาพศิลปะด้วย ลองแวะชมได้ครับสวยดี


ดูใกล้ๆว่ามีภาพอะไรกันบ้าง มีรูปวาดวัดวิชุนราชด้วยนะแนวลายเส้นดินสอสวยไปอีกแบบ


หรือใครสนใจอยากซื้อโบสการ์ด รูปวัดวัดวิชุนราชสวยๆก็มีขายในวัดนั้แหละครับ


ประตูทางเข้าวัดเป็นซุ้มที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา สวยดีนะสถานที่ตั้ง อยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ถนนวิชุนราช 
แผนที่ จุดA แสดงที่ตั้งของวัดวิชุนราช 
Javascript is required to view this map.