คุณอยู่ที่นี่

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ชาวหลวงพระบาง เรียกสั้นๆว่า "วัดใหม่" ซึ่งมีอายุเก่าแก่ สร้างขึ้นในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่ 19 และ เคยเป็นที่ประทับของ สมเด็จพระสังฆราชลาวมาก่อน อุโบสถของวัดนี้สร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกัน ห้าชั้นตามแบบหลวงพระบาง 

กำแพงพระระเบียงด้านหน้า ทำเป็นลายรดน้ำปิดทองเล่าเรื่องรามายณะ และพระเวสสันดรชาดก พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางก็เคย ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐาน ในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน และ ในวันปีใหม่จะมีการแห่แหนพระบางออกมา ให้ประชาชนได้สักการะบูชากันที่นี่ 


ภาพ: พระอุโบสถ ถ่ายจากด้านข้าง สามารถขึ้นลงได้ที่ด้านหน้าและด้านข้างแบบนี้

ปัจจุบันวัดใหม่ใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม ของหลวงพระบาง

ลักษณะสถาปัตยกรรม ตัวพระอุโบสถ(สิม) จะเห็นว่ามีหลังคาขนาดใหญ่ มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้าน สองระดับต่อเนื่องกัน บนยอดหลังคาเป็นหน้าจั่วขนาดใหญ่ และมีหลังคาเล็กๆ ซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วย หลังคาวัดแห่งนี้จะเป็นสถาปัตยกรรมแบบหลวงพระบางแท้ๆ หรือล้านช้างนั้นเอง ถ้าจะว่าไปทางล้านนาก็ได้รับอิทธิพลในการสร้างวัดรูปแบบนี้เช่นกัน เพรามีความสัมพันธอันดีต่อกันมาตั้งแต่ยุคสมัย ล้านนา เชียงแสน ล้านช้าง 


วัดใหม่ จะอยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์ สังเกตุไม่ยากครับเพราะบริเวณนี้จะเป็นถนนคนเดิน หรือที่คนหลวงพระบางเรียกกันว่า "ตลาดมืด" ภาพนี้อยากให้สังกตุ ดูสถาปัตยกรรมของวัดใหม่ ที่มีหลังคาซ้อนกันหลายชั้นสวยงามาก


ด้านบนสุดของหลังคาประดับด้วยช่อฟ้า ในแบบหลวงพระบางสวยงามมาก


พระอุโบสถวัดใหม่ เมื่อมองจากด้านหน้า


เดินเข้าไปที่อุโบสถจะเห็นป้ายชื่อวัดแขวนอยู่ครับ เขียนด้วยอักษรลาว นี้เป็นชื่อเต็มของวัด "วัดใหม่สุวรรณภูมาราม"


เสาและพนังของอุโบสถ ได้รับการตกแต่งปิดทอง ด้วยลวดลายที่สวยงามมาก เต็มไปด้วยทอง


มีโต๊ะตั้งรับค่าเข้าชมตรงนี้แหละ


ประตูทางเข้าอุโบสถ

  
ภายในอุโบสถ


ปิดทองเล่าเรื่องรามายณะ และพระเวสสันดรชาดก 


ปิดทองเล่าเรื่องรามายณะ และพระเวสสันดรชาดก จะว่าไปผมก็ดูไม่ออกหรอก ต้องมีคนมาอธิบายเนื้อหาภาพ แต่เท่าที่ตาเห็นมันอลังการงานสร้างจริงๆ

ตรงข้ามด้านหน้าพระอุโบสถมีอาคารก่ออิฐถือปูนหลังเล็กๆ 2 หลังขนาดต่างกัน ชาวลาวเรียกว่า "อูบมุง" ขนาบข้างพระธาตุทรงดอกบัวสี่เหลี่ยม อูบมุงหลังใหญ๋หันหน้ามาทางพระอุโบสถ ภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดค่อนข้างใหญ่ประดิษฐานอยู่ ส่วนอูบมุงหลังเล็กหันหน้าออกถนน


นี้แหละครับ "อูบมุง"


พระธาตุทรงดอกบัวสี่เหลี่ยม ที่ตั้งอยู่ข้างๆ "อูบมุง"


เวลาเปิด-ปิด: 07.00 - 18.00 น.
ที่วัดวัดใหม่สุวรรณภูมาราม นี้มีค่าเข้าชมนะครับ คนล่ะ 10,000 กีบ/คน 

ที่ตั้ง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม อยู่บนถนนศรีสว่างวงศ์ ใกล้กับพระราชวังหลวงพระบาง
แผนที่ จุดสีแดง แสดงที่ตั้งวัดใหม่ 
Javascript is required to view this map.