คุณอยู่ที่นี่

วีซ่าลาว - เข้าประเทศลาวใช้อะไรบ้าง ถ้าจะไปเที่ยวหลวงพระบาง

สำหรับนักท่องเที่ยว ถ้าคิดจะไปเที่ยวลาว คงต้องชั่งวางแผนกันหน่อยว่าจะไปเที่ยวไหน กี่วัน เพราะนั้นหมายถึงการเลือกที่จะเอกสารผ่านแดนที่เหมาะสม คือ ถ้าเราจะไปเที่ยวแค่เวียงจันทร์ เราสามารทำแค่บัตรผ่านแดนก้พอเพียงครับ เพราะเข้าออกแบบ 3วัน 2คืนได้ แต่ออกนอกเมืองโดนตรวจล่ะก็ยุ่งเลย แต่หากจะมาเที่ยวหลวงพระบางแล้ว แนะนำให้พก Passport มาดีที่สุด เพราะจะเข้าประเทศลาวได้ 30วัน และไปที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดพื้นที่ 

การเข้าประเทศด้วย Passport ก็ไม่ใช้เรื่องยุ่งยากสำหรับคนไทยครับ เพียงแค่นำไปประทับตราที่ด่าน เพื่อผ่านแดนเท่านั้น ใครนั่งรถประจำทางเข้าไปเขาก็จอดรถให้เวลาเรา ไปทำประทับตราจนกว่าจะเรียบร้อยก็ขึ้นรถเข้าสู่ลาวได้เลย ขั้นตอนก็ไม่ได้นาน กรอกเอกสารผ่านแดนนิดหน่อยเท่านั้นไม่เกิน 10 นาทีก้เสร็จ (ถ้าคนไม่เยอะนะครับ)

**ประเทศลาวเป็นประเทศที่คนไทยไม่ต้องทำวีซ่านะครับ เพียงแค่มีพาสปอร์ตก็สามารถเข้าประเทศลาวได้เลย เอกสารผ่านแดนเข้าประเทศลาวมี 3 ประเภท คือ 
1) หนังสือเดินทาง (Passport) ใช้สำหรับประชาชนไทย ลาว และประชาชนประเทศที่สาม ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 1 เดือน สามารถเดินทางไปได้ทั่วประเทศ และพำนักอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงได้ 

2) หนังสือผ่านแดน (Border Pass) ใช้เฉพาะประชาชนไทยและลาว ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงเท่านั้น มีอายุ 1 ปี ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 3วัน 2 คืน โดยจะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงเท่านั้น และต้องเดินทางกลับออก ณ ช่องทางที่ผ่านเข้ามา

3) หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ใช้สำหรับประชาชนไทยและลาว ที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่ชายแดนที่ระบุไว้ในความตกลงใช้ได้ครั้งเดียว ระยะเวลาพำนักไม่เกิน 3 วัน 2 คืน ใช้หลักปฏิบัติเหมือน (2) คือ จะต้องอยู่ในพื้นที่ชายแดนที่กำหนดไว้ในความตกลงเท่านั้น และต้องเดินทางกลับออก ณ ช่องทางที่ผ่านเข้ามา …อธิบายเพิ่ม หมายความว่า ถ้าเราเข้าแดนจากด่านที่หนองคาย เราก็ต้องกลับมาสแตมป์ขาออกที่ด่านหนองคายเหมือนเดิม เข้าด่านไหนก็ออกด่านไหน และไปไหนได้ไม่ไกล ออกนอกจังหวัดชายแดนไม่ได้ด้วย 

ส่วนด่านที่จะข้าแดนไปเที่ยวหลวงพระบาง เรานิยมกันไป ไม่กี่จุดครับ ถ้ามาทางรถ ก็จะมีจุดหลักๆ 2จุดคือ ทางด่านหนองคาย (สะพานมิตรภาพ-ไทยลาว) แล้วก็อีกจุดที่ เชียงของ ปัจจุบันมีรถประจำทางวิ่งจากเชียงใหม่ ผ่านเชียงของ เข้าไปหลวงพระบาง ส่วนการเดินทางทางเรือ ก็นิยมมาขึ้นที่เชียงของครับ เพราะฉะนั้นเรามารู้จักข้อมูลที่ด่านทั้งสองกันนิดหน่อย คือ ที่หนองคาย และเชียงของ (ตอนนี้มีเปิดอีกหนึ่งจุดที่จะหลวงพระบางได้สะดวกคือ ด่านบ้านห้วยโก๋น จ.น่าน ยังไม่ค่อยมีข้อมูลนะครับไว้รวบรวมได้แล้วจะมาเล่าให้ฟังเพิ่ม )ด่านที่หนองคาย กำลังจะเข้าลาวครับ


แถวยาวนิดหน่อยครับ แต่ไม่นาน


ข้อมูลสำหรับคนที่จะนำรถข้าแดนครับ ว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างไร อ่านลาวไม่ออกลองอ่านภาษาอังกฤษนะครับ ภาพนี้จากด่านที่หนองคาย


กรอกเอกสารเข้าเมืองเรียบร้อยก็ยืนให้ที่ด่านเลยครับ


สำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จะข้ามไปเวียงจันทร์ มีแจ้งราคาค่ารถไว้ จะได้ไม่ถุกเอาเปรียบ มายืนอ่านได้ที่บอร์ดฝั่งลาวครับ 

ด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย 
• เปิดให้บริการทุกวัน 06.00 น. - 22.00 น. 
• รถโดยสารคันสุดท้ายหมด 21.30 น.
• ค่าโดยสาร รถเมย์ข้ามสะพาน 20 บาทต่อคน
• ค่าเข้าลาว(ค่าเหยียบแผ่นดิน) คนละ 50 บาท …(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ) วันเสาร์อาทิตย์ จะมีราคาเพิ่มอีกนิดหน่อยด้วยครับ เป็นเหมือนค่าล่วงเวลาทำงานของเขา
ข้อมูลเพิ่มเติมที่ : http://nongkhai.immigration.go.th/


ท่าเรือบั๊ค ด่านที่เชียงของสำหรับการเดินทางทางเรือครับ สามารถไปหลวงพระบางได้เช่นกัน

ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ
เปิดเวลา 08.00-18.00 น. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่านแดนที่ศูนย์อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ในบริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงของได้ทุกวัน เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 30 บาท โดยจะเสียค่าเหยียบแผ่นดินที่ฝั่งประเทศลาว 50บาท …(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ)