คุณอยู่ที่นี่

หมู่บ้านต่างๆรอบเมืองหลวงพระบาง มีจุดน่าเที่ยวหลายแห่ง

รอบๆเมืองหลวงพระบางนั้นมีหมู่บ้านที่น่าสนใจหลายแห่ง ที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้าไปเที่ยวกัน อย่างเช่นบ้านผานม ที่นิยมไปซื้ผ้าทอ บ้านช่างฆ้อง ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปซื้อพวกงานกระดาษสา หมู่บ้านผลิตเครื่องเงินที่ตลาดดารา ยังมีชุมชน อย่าง บ้านเจ๊ก ที่ตั้งอยู่ตัวหลวงพระบางดูคล้ายๆกับถนนข้าวสารบ้านเราประมาณนั้น …สำหรับคนชอบสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นหรือไปซื้อของแบบถึงที่ ถึงแหล่งผลิตเลยว่างั้น


ภาพ บรรยากาศหมู่บ้านในประเทศลาว ใกล้เมืองหลวงพระบาง

บ้านผานม "อดีตหมู่บ้านที่ทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิต"
บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยบมาจากเมืองสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 250 ครอบครัว ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ในอดีตบ้านผานมเป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตและราชสำนัก ในปัจจุบันผ้าทอบ้านผานมมีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการสาธิตการทอผ้าและผ้าทอจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว อาทิ เสื้อ ย่าม ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้าคลุมเตียง ส่วนภายในหมู่บ้านก็สามารถเที่ยวชมหมู่บ้านได้

แต่เดิมนั้น บรรพบุรุษของชาวลื้อหมู่บ้านผานมถูกกวาดต้อนมาจากดินแดนสิบสองปันนา ครั้งแรก ในพ.ศ.2390 ซึ่งขณะนั้นยังเป็นประเทศราชของไทยอยู่ ในครั้งนั้น กองทัพไทยยกทัพขึ้นไปปราบจลาจลซึ่งเกิดขึ้นในเมืองหลวงเชียงรุ้งของแคว้นสิบสองปันนา โดยเกณฑ์ทัพเมืองหลวงพระบาง ซึ่งพระเจ้าสุกเสิมเป็นเจ้าครองนครขึ้นไปช่วยด้วย หลังปราบจลาจลเรียบร้อยแล้ว ได้กวาดต้อนครอบครัวอุปราชเชียงรุ้ง และบ่าวไพร่ชาวลื้อมาไว้ในเขตเมืองหลวงพระบาง

ครั้งที่สองเกิดขึ้นในปี พ.ศ.2395 สมัยพระเจ้าจันทราชอนุชาของพระเจ้าสุกเสิมเป็นเจ้าครองนครหลวงพระบาง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท เป็นแม่ทัพใหญ่ยกไปตีเมืองเชียงตุง พระเจ้าจันทราชโปรดให้เจ้าสิริสา โอรสของเจ้าอุ่นแก้ว อดีตเจ้าอุปราชในสมัยพระเจ้าสุกเสิม ยกกองทัพเมืองหลวงพระบางไปช่วยรบ โดยทัพหลวงพระบางเดินทัพผ่านเขตสิบสองปันนาเพื่อตีโอบเมืองเชียงตุงทางทิศตะวันออก การศึกคราวนี้แม้แม่ทัพไทยและหลวงพระบางจะพ่ายแพ้กลับมา จนถึงขนาดเจ้าสิริสาแม่ทัพฝ่ายหลวงพระบางสิ้นพระชนม์ในการรบ แต่ในการเดินทัพกลับ ก็ได้กวาดต้อนครอบครัวชาวลื้อจากเมืองล่า ในเขตสิบสองปันนาลงมาด้วย ส่วนหนึ่งมาอยู่ในเขตลาวบริเวณเมืองเงิน แขวงไชยะบุรี บางส่วนเข้ามาถึงเมืองไทยตั้งบ้านเรือนอยู่แถบอำเภอปัว จังหวัดน่าน และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

สำหรับชาวลื้อที่หลวงพระบาง ถูกให้ย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำคานนอกเมืองหลวงพระบาง และเรียกหมู่บ้านของตนว่า "บ้านผานม" ใช้ฝีมือทอผ้าซึ่งมีมาแต่ครั้งอยู่ในดินแดนสิบสองปันนา รับใช้ราชสำนักหลวงพระบาง โดยเป็นผู้ทอผ้าส่งให้เจ้านายในราชสำนักใช้ใส่ราชพิธีต่างๆ หัตถกรรมผ้าทอจากบ้านผานมจึงมีคุณภาพ และมีชื่อเสียงอย่างมากใหนหมู่นักท่องเที่ยว


สถานที่ตั้ง อยู่ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 4 กิโลเมตร หมู่บ้านตั้งอยู่ริมแม่น้ำคาน

หมายเหตุ การเดินทางไปบ้านผานม ต้องเหมารถจากในเมืองหลวงพระบาง 

บ้านช่างฆ้อง

สินค้าเด่น : เป็นหมู่บ้านที่เด่นในเรื่องงานหัตถกรรมกระดาษสา กรรมวิธีการผลิตใช้แรงงานคนล้วนๆ นักท่องเที่ยวจะได้ชมขั้นตอนการผลิต หว่าจะเป็นกระดาษสาและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา เช่น สมุดบันทึกรูปแบบต่างๆ โปสการ์ด โคมไฟรูปดาว หรือจะซื้อกระดาษสาเป็นแผ่นสีสันต่างๆ ก็ได้

ที่ตั้ง : ออกนอกเมืองหลวงพระบางไปทางเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร
การเดินทาง : เหมารถจากตัวเมืองหลวงพระบาง

ตลาดดารา
สินค้าเด่น : เครื่องเงิน ผ้าทอมือที่มาจากแขวงหัวพัน ซำเหนือ และหลวงพระบาง นอกจากนั้นยังมีผ้าทอของไทลื้อ และผ้าทอจากลาวสูง ทอเป็นผ้าซิ่น หมวก ย่าม ฯลฯ

ที่ตั้ง : ใจกลางเมืองหลวงพระบาง ถนนเชษฐาธิราช เยื้องโรงพยาบาลหลวงพระบาง 

บ้านเจ๊ก
สินค้าเด่น : บ้านเจ๊กมีลักษณะคล้ายตรอกข้าวสารในเมืองไทย นักท่องเที่ยวทั่วไปเรียกกันว่าตรอกข้าวเหนียว รายทางสองฟากถนนเป็นตึกเก่าๆ สมัยฝรั่งเศส ตกแต่งเป็นร้ารวงต่างๆ สวยงาม บางร้านติดแอร์ สินค้าเด่น เช่น ผ้าไหม ผ้าทอ ตุ๊กตาปู่เยอย่าเยอ เสื้อยืดที่สกรีนเป็นรูปต่างๆ ของโบราณที่ทำเลียนแบบ ยามค่ำถนนสายน้ำมีสีสันและมีร้านเครื่องด้มให้บริการหลายร้าน

ที่ตั้ง : ถนนนาวัง ใกล้กับวังเจ้ามหาชีวิต

ตลาดม้ง

สินค้าเด่น : เป็นสินค้าจากชาวเขาเผ่าม้งของลาว เช่น ผ้าทอปักลวดลายต่างๆ เช่น ปลอกหมอน ผ้าห่ม ย่าม กระเป๋า เสื้อชาวเขา และมีเครื่องเงินอยู่บ้าง ตรงข้ามฝั่งถนนเป็นที่ตั้งของร้านมินิโพสต์ จำหน่ายโปสการ์ดและแสตมป์ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมมาซื้อหากันมากที่สุดในหลวงพระบาง

ที่ตั้ง : หัวมุมถนนเชษฐาธิราช และถนนนาวัง ตรงข้ามตลาดสด ท่ารถเวียงจันทน์