คุณอยู่ที่นี่

เส้นทางเรือ เชียงของ- หลวงพระบาง

จากเชียงของจะมีท่าเรือ ที่นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือโดยสาร มายังหลวงพระบางได้ โดยปกติการเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง สามารถเดินทางได้ทั้งทางรถและทางเรือ ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ใช้เวลาในการเดินทางพอๆกัน ถ้านั่งเรือธรรมดาก็เดินทาง2วัน นั่งเรือเร็ว6 ชั่วโมงถึง แต่ถ้านั่งรถบัสจากเชียงใหม่ไป ผ่านเชียงของ แล้วไปหลวงพระบางประมาณ 18 ชั่วโมง  ก็เลือกันดูนะครับ แต่ทว่าทางเรือนั้น จะได้ชมทัศนียภาพริมฝั่งโขงที่สวยงามไปด้วยระหว่างเดินทาง แต่ก็เหมาะสำหรับคนไม่รีบไม่ร้อนมีเวลาเยอะๆ ชิล อ่านหนังสือไปเรื่อยๆ อาบแดดบ้างอะไรบ้าง พบป่ะเพื่อนใหม่บนเรือบ้าง 

โดยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าสู่ลาวที่ จุดตรวจคนเข้าเมือง ที่ท่าเรือบั๊ค เชียงของ จ.เชียงราย ประทับตราหนังสือเดินทาง และนั่งเรือข้ามฟาก ค่าโดยสาร 20 บาท แล้วไปต่อเรือไปหลวงพระบางที่ฝั่งลาว (ห้วยทราย)ภาพ: ที่ท่าเรือบั๊ค อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เรือโดยสาร ห้วยทราย-หลวงพระบาง
อัตราค่าโดยสารเรือช้า (Slow Boat) 850 บาท / คน 
ใช้เวลาเดินทาง 2 วัน (พักค้างคืนที่ปากแบง) 
โดยเรือจะออกประมาณ 09.00-10.30 น.


อัตราค่าโดยสารเรือเร็ว (Speed Boat)1,450 บาท / คน 
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง 
เรือจะออกประมาณ 09.00 - 11.30น. ท่าเรือบั๊ค เราสามารถทำเรื่องผ่านแดนที่นี่ได้


จุดทำเอกสารผ่านแดนที่เชียงของ

หมายเหตุ : อัตราค่าโดยสารเรือขึ้นอยู่กับการกำหนดของชมรมท่องเที่ยวห้วยทราย อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ดปรดสอบถามก่อนซื้ออีกครั้ง
บทความ: